TEMEL FAALİYETLER > Üretim

Yurtiçi Ham Petrol

 

2017 yılında hampetrol üretimi programlanan 12.269.025 varilin üzerinde 12.331.243 varil (1.806.730 ton) olarak, %101 oranında gerçekleşmiştir. Bu üretimin %75’i Batman, %24’ü Adıyaman ve %1’i ise Trakya Bölgesinden karşılanmıştır. 2017 yılında ortalama günlük ham petrol üretimi 33.784 varil olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv geliştirme ve üretim faaliyetlerine 2017 yılında da devam edilmiştir. Ağır petrol ihtiva eden sahalardaki üretim sorunları, özel teknik uygulamalar gerektirmekte olup, bu amaçla, üretimdeki düşüşe engel olmak ve var olan potansiyeli değerlendirmek üzere çeşitli rezervuar çalışmaları yapılmış ve yeni kuyular açılmıştır.

 

Yurtiçi Doğal Gaz

2017 yılı doğal gaz üretimi programlanan 258.987.000 sm3’ün %3,1 oranında üzerine çıkarak, 266.919.600 sm3 olarak gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı gaz üretiminin %90.9 ‘u Trakya Bölgesi’nden, %5.3’ü Adıyaman Bölgesi’nden ve %3.8’i Batman Bölgesi’nden gerçekleşmiştir.  

2017 yılında üretilen doğal gazın ham petrol eşdeğeri 1.625.200 varil olup hampetrol üretimine eklendiğinde, TP’nin 2017 yılı toplam hidrokarbon üretim miktarı 13.956.443 varil olmaktadır.

 

Yıl içinde var olan potansiyeli değerlendirmek üzere, mevcut kuyularda çeşitli operasyonlar yapılmış (perfore, azot lifting vb.) ve yeni açılan kuyularla üretim arttırılmıştır.

 .