TEMEL FAALİYETLER > Üretim

Yurtiçi Ham Petrol

2014 yılında yurtiçi hampetrol üretimimiz 12,3 milyon varil olmuştur. Bu rakam ülkemiz toplam petrol üretiminin %72’sine karşılık gelmektedir. Bu üretimin %73’ü Batman, %26’sı Adıyaman ve %1’i ise Trakya Bölgesinden karşılanmıştır. 2014 yılı için programlanan üretim, %99,1 oranında gerçekleşmiştir. 2014 yılında ortalama günlük üretim ortalama 33.602 varil olmuştur.

Rezerv geliştirme ve üretim faaliyetlerine 2014 yılında da devam ettik. Ağır petrol ihtiva eden sahalardaki üretim sorunları, özel teknik uygulamalar gerektirmekte olup, bu amaçla, üretimdeki düşüşe engel olmak ve var olan potansiyeli değerlendirmek üzere çeşitli rezervuar çalışmaları yapılmıştır.

Yurtiçi Doğalgaz

2014 yılında, Ortaklığımız doğal gaz sahalarından ise toplam 251,8 milyon sm³ gaz üretilmiştir. Bu üretimin, %95,8’i Trakya, %4,2’si Batman ve %0,2’si Adıyaman Bölgesinden karşılanmıştır. 2014 yılı için programlanan doğal gaz üretimi %87 oranında gerçekleştirilmiştir.

Böylece Ortaklığımız tarafından 2014 yılında üretilen toplam hidrokarbon miktarı 13,75 milyon petrol varil eşdeğerine ulaşmıştır.

 .