İŞ GELİŞTİRME > Karadeniz Farm-Out

TP - SHELL (KARADENİZ)

2012 yılında Shell ile Karadeniz AR/TPO/3920 no’lu ruhsat alanının bir bölümü için başlatılan ortaklık görüşmeleri imzalanan anlaşma ile sonuçlandırılmıştır. Hak tesisi için yapılan başvuru sonrası Bakanlar Kurulu Kararı ile anlaşma yürürlüğe girmiştir. Anlaşma gereği Shell, Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisiyle 1.540 km2 3B ve buna ek olarak 190 km sismik veri toplamış, söz konusu verilerin CGG Oslo ofisi tarafından 2013 yılının sonlarına doğru başlayan proses çalışmaları sonucunda üretilen farklı veriler 2014 yılının farklı aylarında tamamlanmıştır. Aynı şekilde, söz konusu ruhsatta yer alan Limanköy ve Boğaziçi 3B sismik veri setleri ile toplam uzunluğu 1.500 km olan 13 adet bölgesel sismik hattın 2013 yılının sonlarına doğru başlayan ve ION-GXT Londra ofisinde gerçekleştirilen reproses çalışmaları 2014 yılının farklı dönemlerinde tamamlanmıştır. Tüm bu çalışmalara paralel olarak yürütülen bölgesel ve alansal sismik yorumlar sonucunda ruhsatın derin kısmında bir adet arama kuyusu açılmasına karar verilmiştir. Sondajı gerçekleştirecek olan Noble Globetrotter II sondaj gemisi Yalova’nın Beşiktaş Limanı’na gelmiş ve kulesinin sökülmesine başlanmıştır.