PROJELER > Deniz Arama Projeleri

Ege Bölgesi

Ege Denizi’nde Gökçeada ve civarı ile Edremit Körfezi’ndeki mevcut sismik hatların yorumlanması çalışmaları sürdürülmüştür.

Akdeniz Bölgesi

Finike, Anamur ve Mersin açıklarında toplam 2B ve 3B sismik verilerin yorum çalışmalarına başlanılmış, İskenderun Baseni deniz alanlarında Gülcihan-2 Kuyusunda sondaj ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş, Petronas ile Ortak Çalışma ve Gizlilik Anlaşması imzalanmış olup, bu kapsamda çalışmalara başlanılmıştır.

Karadeniz Bölgesi

Istranca-2 ve Kuşkayası-1 Kuyularındaki sondaj ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş, Şile 3B ile 2B, Limanköy 3B, Boğaziçi 3B ve Tuna 2B sismik verileri ile ilgili olarak değerlendirme çalışmaları sürdürülmüş, Deniz alanlarındaki ruhsatlar ile ilgili olarak intibak ve başvuru çalışmaları yürütülmüştür. Orta-Doğu Karadeniz’de Bafra-Çarşamba 12 mil ruhsatları içinde sığ gaz konseptlerini test etmeye yönelik değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş, yaklaşık 6.950 km 2B sismik veri toplanmış, toplanan verinin prosesi ile ilgili ihale süreci başlatılmıştır. Akçakoca Projesi’nde ise yıl içinde üretim rakamlarını dengede tutmak amacıyla ilave perforeler yapılmıştır. Proje ortakları ile alınan karar doğrultusunda düşük gaz basınçlarında üretim yapabilmek amacıyla Çayağzı Üretim Tesislerinde kompresör revizyonu yapılmıştır.

Marmara Bölgesi

Jeoloji ve jeofizik çalışmaların yorumlanmasına devam edilmiştir.