İhale İlanları > Taşınmaz Mal Kiraya Verilmesi

 TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1- İdare ile ilgili bilgiler

a)  Adresi                                : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:10

                                               Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No            : 312 207 2861 – 312 207 2835 – Faks 312 286 1226

c) Elektronik Posta Adresi     : gyildiz@tp.gov.tr ; stirek@tp.gov.tr.

 

2- İhale konusu                                   :

Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 06530 Çankaya/ANKARA adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 17,49 m²’lik alanda “TUHAFİYE” olarak faaliyet göstermesi şartı ile “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği”  esasları dahilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile kiraya verme ihalesi yapılmasıdır.

 

3- İhale İle İlgili Bilgiler

a) Yapılacağı Yer                   : TPAO Genel Müdürlüğü /Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

                                                 Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 Söğütözü/ANKARA

 

b) Teklif Teslim Tarih/Saati   :  13/01/2017 / 10:30

c) İhalenin Tarih ve Saati       :  13/01/2017 / 10:30

 

4- İhaleye Katılma Şartları   

a) Şartname Satın Alma         : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile  ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 50 TL (Elli Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.

b) Geçici Teminat                   : Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO Şubesindeki hesabına yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                  : Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen tarih ve saate kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

5- Şartname İnceleme            : İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü Ana bina 1. Kat 125 no’lu odadan ya da www.tpao.gov.tr adresinde ücretsiz olarak incelenebilir.

 

6- İhaleye İştirak                    : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.

 

7- TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

8- KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

 

YERİ:      KONUMU:         ALANI:      MUHAMMEN BEDEL (KDV hariç):  GEÇİCİ TEMİNAT:

Ankara     Tuhafiye                 17.49 m²      4.200,00 TL/Yıl                                             Teklif Edilen Yıllık Bedelin %10’undan Az Olmayacaktır           

 

İhale dokümanları için tıklayınız