Azeri - Çırak - Güneşli

Türkiye Petrolleri’nin ilk yurtdışı projesi olan ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren Azeri-Çırak-Güneşli (ACG) Petrol Projesi, 1994’te kurulan “Uluslararası Petrol Şirketleri Konsorsiyumu-AIOC” vasıtasıyla devam etmektedir. 1994 yılında imzalanan Üretim Paylaşım anlaşmasının (PSA) süresi 30 yıldır. Proje süresinin 2049 yılı sonuna kadar uzatılmasına yönelik yeni anlaşma, ise 14 Eylül 2017 tarihinde imzalandı. Azerbaycan Meclis onayının alınmasıyla birlikte yürürlük tarihi, 01 Ocak 2018’dir.  

İlk petrol, 7 Kasım 1997’de Çırak sahasından üretildi. Bugüne kadar projeden 3,3 milyar varil (400 milyon ton) petrol üretildi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattıyla dünya pazarlarına taşındı. ACG Projesi’nin 2049 yılı sonuna kadar üretilebilir petrol rezervi 6,82 milyar varildir. Projenin tahmini yatırım maliyeti ise yaklaşık 271 milyar ABD Doları’dır.

Azerbaycan’daki en büyük ikinci yabancı yatırımcı Türkiye Petrolleri’nin %5,73 hissesine düşen kümülatif üretim miktarı 120 milyon varil;  2017 yılındaki üretim miktarı toplamda 5,5 milyon varil, ortalama  günlük 15.021 varildir. Türkiye Petrolleri’nin 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle kümülatif yatırımı 4,24 ABD Dolarıdır.  Projenin operatörü British Petroleum (BP) şirketidir.